שכר מינימום ולנוער

הגדלה

הקטנה

הדפסה


החל מ:     ועד:

גיל מינ.לשעה **מינ.ליום(6) מינ.לחודש שעור
חניך 12.43 ש"ח xxxx ש"ח 2151.11 ש"ח 60%
עד 16 14.51 ש"ח xxxx ש"ח 2509.63 ש"ח 70%
עד 17 15.54 ש"ח xxxx ש"ח 2688.88 ש"ח 75%
עד 18 17.20 ש"ח xxxx ש"ח 2975.70 ש"ח 83%
(בגיר) 19.95 ש"ח xxxx ש"ח 3710.18 ש"ח 100%

**מינ.ליום(6)-רק במידה וחישוב לפי שכר יומי *אינו פוחת מחישוב לפי שכר לשעה.

תנאי העסקה:
פנקס עבודה ואישור רפואי
שעות העסקה לשבוע: עד 40 שעות.
שעות העסקה ליום עד גיל 16: עד 8 שעות.
שעות העסקה ליום עד גיל 18: עד 9 שעות.
גילאי העסקה : *החל מ-15, ובחופשת הקיץ החל מ-14.
מגבלת שעות העסקה לגילאים 16 ועד-18 : 06:00-22:00.
מגבלת שעות העסקה עד גיל 16 ושטרם סיים כיתה י': 08:00-20:00.
הפסקה יומית ל 6 שעות עבודה ויותר: 3/4 שעה וממנה לפחות 1/2 שעה רצופה.


חישובי מינימום :
מינימום לחודש: שעור * מינימום חודשי למבוגר = 3585.18 ש"ח  
מינימום לשעה: מינימום לחודש / 173 שעות עבודה.
(מינימום לשעה לבגיר): מינימום לחודש / 186 שעות עבודה.  


הרחבה ונושאים קשורים:  
עבודת הנוער(תנאי העסקה)  ,  שכר מינימום-החוק והתקנות
חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת שעה) : (תיקון מס' 2)


משרותי האתר: מיכל-E