מיכל-E, (נושאים במיסוי ליחיד).

?

s

B

הדפסה


 תפריט, נושאים שבדף זה לבחירה:

M


6.3.2013 (נו?..) אז אפשר לנסות להמשיך:
רק יתכן ונראה זה מה שרוצים (ככלל מרוצים ככולל ברשות) הגם ועוד סתם אזרח להגיד:
שעושה פי8י על רשות המסים: כנכון ולא רוצה שכך להגיד, כבסדר ובפשטות האמת
שאין לי זאת שכותב קשר איתם כאתם ויתכן זה דף נניח סביר כשאתכם/ן יכול הגם :
עם טיפה אם ויותר ועשוי להדריך, (נו?..) אז אפשר לנסות להמשיך?: .. (נו?..) אז אפשר לנסות להמשיך:
21.3.2016 אם ומיותר כייחשב שמעל שבזאת גם הלצה, בהמשך ונושאים אם לו רק וטיפה ויותר רציני כלהמשיך:
כדאי גם להקליק בלחצן [?] שמעל(בשורת הכותרת) : הדרכה לנוחיות קריאת דף זה.הסעיפים שבכותרות הנושאים הינם סעיפים של פקודת מס הכנסה{בפורמט-Word}.
(לאחר בחירת נושא: חזרה לראש הדף גם ב: לחצן Goback/אחורה שבסרגל הכלים).

(כללי, כלמשל):
סעיף 66(א): סעיף קטן א' הכלול ושמתוך סעיף 66.
סעיף 40ג: סעיף בפני עצמו, (נראה מלמד על תוספת בפקודה).


 כמה מילים ו..רשות בלבד בנושא: מיסוי בני זוג עובדים...  (38,39) (64ב-67)

הקדמה, כללי :
'בן זוג רשום' נקבע במס הכנסה ולפי גובה ההכנסה האישית,
ברוב המקרים קביעת בן זוג רשום אינה משפיעה על תוצאת המס לבני הזוג,
וקודם שאלה בסיסית: למה בכלל כדאי לבני הזוג להחליף את שמוגדר בן הזוג הרשום?:
סביר כויותר כבמילים אחרות: המקרים להטבה תלויים כאינם מרובים ופרק זה די סבוך!!!.

א.במצב בו בן זוג רשום בעל הנקודות רבות כעודפות ובעל ההכנסה הפחותה.
   הסיכוי טוב ככל שהכנסת בן הזוג הרשום פחותה ונקודות הזיכוי האישיות רבות יותר.
   (חייל/ת משוחרר, עולה חדש/ה, בן זוג עם הכנסה נמוכה ועודף נקודות זיכוי אישיות).

 סימן טוב לכך (כלא בהכרח שיספיק):
  אם מבצעים לאותו בן הזוג חישוב נפרד לשנת מס הבאה,
  וגם אין לוקחים בחשבון נקודות זיכוי לעולה והורה עבור ילדיו.
  ומגלים שגם ומבלי הנקודות כאמור, נותר לו זיכוי נאה שאינו מנוצל.
  זה יכול להספיק, גם ולא יכול להספיק להעדפת חישוב מאוחד שעדיף.

ב.כאשר יש/צפוי הכנסות מרווח הון מנכס הרשום על שם הילדים שעד 18 :
   1.כאשר ולפחות חלק מהכנסות אלו והחל מ-30% מס,
   2.מה עוד כולכלל הכנסות אלו, כאשר בן הזוג צפוי/חוגג 60 שנה.
   במצבים שכאלו כמו ואם לאותו בן הזוג: ההכנסה האישית פחותה:
   תיתכן תוצאת מס פחותה להכנסות הילדים כאמור ובהחלפת 'בן זוג רשום'.

ולפני תחילתו של פרק זה, הערה מקדימה:
זוג שמגיש דו"ח שנתי ורוצה חישוב נפרד, צריך לתבוע זאת.

חישוב נפרד :
בד"כ נערכים עבורכם שני חישובים נפרדים וזאת בתנאי ש:
1. לא הגשתם בקשה מיוחדת ל בן זוג רשום.
2. שכר השנתי לא נמוך, (תלוי ועולה ובנקודות הזיכוי).
3. העיקרון הרחב: אין תלות בין מקור הכנסותיכם האישיות.
4. שכר בן זוג לא עבר את המינימום הנדרש, (או אז יחשב כלא עובד).

חישוב מאוחד:
בתחום שכר לא גבוה של בן זוג יש אפשרות להעדפת החישוב המאוחד.
גם אם ואפשרות צריך התקימות של תנאים, כמו: הודעה של זוג עד 3 חודשים
לתחילת שנת מס על בן זוג רשום - בעל ההכנסה הנמוכה, איפשורה ואישורה.
אולם תקרת שכר לא גבוה עשויה לגדול וגם משמעותית במקרים הבאים:
בן הזוג הרשום: עולה חדש / חייל משוחרר / אישה / משלם מזונות / ילדו נטול יכולת / אדם שחזר לעבוד / שסיים תואר אקדמי, לימודי הוראה ומיקצוע.
בן הזוג השני: עולה חדש
(גובה התקרה עולה בהתאם לכמות הנקודות הנוספות.)

מחשב מסה"כ בוחר עבורכם את האפשרות העדיפה, במידה ותבעתם חישוב נפרד.
כמו כן, זוג שהם בעלי שליטה באותו עסק (10% ויותר),
מחויבים לחישוב מאוחד במידה ולא עמדו בתנאים מסוימים.
--------------------------------------------------------------------------
במקרים אלו ובכלל לרשותכם קישור ל- אתר רשות המס.
--------------------------------------------------------------------------

סיכום ועצות לשני בני זוג עובדים:
תמיד כדאי לתבוע חישוב נפרד.
אם החישוב אפשרי, יבדוק המחשב את תוצאותיו מול תוצאות -חישוב מאוחד.
ותמיד תבחר עבורכם התוצאה (שומת מס) הטובה מבין השתיים.
חישוב נפרד אינו תלוי וקבוע אבל על חישוב מאוחד ניתן להשפיע.
לכן ככלל, עדיף ש- בן זוג רשום יהיה בעל נקודות זיכוי אישיות הרבות יותר.
כאשר עורכים השוואה בין נקודות בני הזוג, לא לוקחים בחשבון את:
נקודות עולה חדש, נקודות האישה עבור ילדיה.
(נק' לאישה על ילדיה רק בחישוב נפרד, נק' בן זוג עולה מצורפות ל- ח.מאוחד)
חישוב נקודות זיכוי נפרד לכל 1 מבני הזוג:
ניתן לערוך השוואה ב -מחשבון נקודות זיכוי ,
מבלי לכלול: א.ילדים עד וכולל 18 ו ב.תאריך עלייה.

לפי כללים אלו, זוגות נשואים יכולים להערך לשנים הבאות, זאת בתנאים הבאים:
א. הודעה למשרד השומה, עד 3 חודשים מתחילת שנת מס על בחירת בן זוג רשום
ב. אישור פקיד שומה, גם בתנאי : ל-בן זוג רשום לפחות 25% מהכנסת בן זוג.

סיכוי להגדלת החזר המס:
בן זוג רשום בעל הנקודות הרבות וההכנסה הפחותה.
הסיכוי טוב ומשמעותי ככל שהכנסת בן הזוג פחותה יותר ונקודות הזיכוי רבות יותר.
הגם בנוסף כפשוטו: אין לבן הזוג חיוב במס בחישוב נפרד כעודף שלא נוצל בזיכויים.

אלו הדגשים, חלקם חוזרים, שכדאי לקחת בחשבון :

- הודעה על 'בן זוג רשום'-
הודעה בכתב לפקיד שומה לפחות 3 חודש מתחילת שנה חתומה על ידי 2 בני הזוג.

- בחירת 'בן זוג רשום' ע"י פקיד שומה-
אם לא הודעתם, יבחר 'בן זוג רשום' לפי מי משניכם בעל ההכנסה האישית הגבוהה.

- הפיכת 'בן זוג רשום' ע"י פקיד שומה-
עלולה להעשות בשנת מס בו הרוויח 'בן זוג רשום' פחות מ25% מ: בן זוג.

- חובות למס הכנסה-
חלות בראש וראשונה על 'בן זוג רשום'.

- שינוי 'בן זוג רשום'-
רק אחרי 5 שנים או בהחלטת הנציב. (קחו בחשבון נק' עד לשנתיים/3- חייל משוחרר)

- הנחיות לחישוב השוואתי,
למי מבני הזוג יותר נקודות 'נחשבות' לשנה ? :
ביחרו לכל אחד משניכם ב- מחשבון נקודות זיכוי את שנת המס,
לצורך נכונות ההשוואה: אין לרשום במחשבון ילדים עד כולל 18 וגם לא תאריך עלייה.

- תביעת חישוב נפרד-
הדורש הוא בן זוג (זה שאינו בן זוג רשום).
צריך לסמן את האפשרות בדו"ח ולצרף הצהרה בכתב.

- בעלי שליטה-
בתנאים מסוימים יכולים להיות פטורים מחובת חישוב מאוחד.

- תנאי לצרוף נקודות עולה חדש!* של בן זוג ל חישוב מאוחד-
ראו שכר 'בן זוג' תנאי: (מינימום נדרש*) אשר ב: חישוב מאוחד.

- תנאי לצרוף נקודות נוספות בחישוב מאוחד-
ראו שכר 'בן זוג' תנאי: (מינימום נדרש*) אשר ב: חישוב מאוחד.
(ב-2011 ושלא עולה חדש: ללא ילדים:21,945 ש"ח, עם ילדים עד 18 * :25,080 ש"ח)

- חישוב מאוחד נעשה תמיד על -
הכנסות משותפות, למעט,אם נתבע, הכנסות מרכוש ששייך במקור לבן זוג.

-שיוך הכנסות משותפות בעלות שעור מס משתנה -
משויכות ב'חישוב נפרד' לבן הזוג עם ההכנסה האישית הגבוהה.

- כחריג! כלרוב אין משמעות: בן זוג רשום ובנושא : גובה מס על הכנסות משותפות -.


 הכנסה מיגיעה אישית (סעיפים: 1, 2, 121 לפקודה)

הכנסה מיגיעה אישית הינה בעיקרון ההכנסה שהופקה ישירות מעמל כפיים
{שמהעסק/כמשלח יד כשמהעבודה: כהתקבולים החייבים מ-ב"ל, גם-120}.כסעיפיה:
----  ----------
קוד  שם סעיף
----  ----------
150  כעצמאי-עסק/משלח יד.
158  ממשכורת, תקבולי ב"ל כשכיר.
068  שכר עבודה ממשמרות בתעשיה.
258  מענקי פרישה חייב (כולל קצבאות חייבות).
358  פיצויים פריסה: סעיף 8(ג), שעבור שנת המס.
120  השכרת נכס ששימש עסקך בעבר לפחות 10 שנים.
250  תקבולים ועודף החזרים חייבי מס כעצמאי מביטוח לאומי.

פרוט על קודי ההכנסות, גם לסוגי הכנסות כונוספים: טופס 1301.

(נושא זה, כלגבי חישוב המס לזוגות נשואים שבאתר זה):
חישוב המס לזוגות נשואים- מומלץ כועדיף: סימולטור רשות המסים.


 הכנסות מרכוש ששייך במקור לבן הזוג   (סעיף: 66(א)(3))

רכוש ששייך במקורו לבן זוג מוגדר אם מתקיים לפחות אחד מ-2 התנאים הבאים:
א.היתה בעלות אישית על הרכוש לפחות שנה לפני יום הנישואין.
ב.הרכוש התקבל בירושה.

אם כך, יכול לתבוע אותו בן זוג חישוב נפרד, ועל ההכנסות שהתקבלו מרכוש זה.
כהכנסות מהשכרתו, כולל ועל הכנסות ממכירתו (=ההכנסות הממוסות במס שבח).


 חישוב מאוחד  (סעיפים: 38,39,66,65)

רקע, כללי:
חישוב נפרד להכנסותיו האישיות של בן הזוג:
לרוב כמובהק כושעדיף על חישוב מאוחד, עם זאת כיתכן שעוד כצריך ולדעת:

איך מתבצע החישוב המאוחד?
הכנסות 2 בני הזוג מאוחדות וממוסות כאילו היו הכנסה אחת של בן זוג רשום.
{מכאן גם ה'קוץ' שבחישוב זה: הכנסות בן הזוג אינם והחל מדרגת מס נמוכה}.

מהם יתרונותיו?
בן זוג רשום עשוי לקבל נקודות זיכוי נוספות על נקודותיו האישיות,
ולפי האפשרות הטובה מבין השתיים ((1) עדיפה ב: 1/4 נק' + נק' עולה לבן זוג) :

(1). עבור בן זוג עובד:
1.50 נק'- אם בן זוג משתכר מעל מינימום מסויים. (מינימום נדרש*).
0.25 נק'- תוספת עבור ילדים עד 18 *.(מינימום נדרש*).
1.00 נק'- בן זוג. (משנת 2005 - הנקודה מותנית ל"יחיד מוטב" כהגדרתו בסעיף 37).
0.25 נק'- נסיעות (מינימום נדרש*).
X.xx נק'- המגיעות לבן זוג שהוא עולה חדש (מינימום נדרש*).

(2). עבור בן זוג עוזר בעסק לפחות 24 שעות בשבוע ולפחות ב-9 חודשים בשנה:
1.50 נק'.
0.25 נק'- תוספת עבור ילדים עד 18 * .
1.00 נק'- בן זוג. (משנת 2005 - הנקודה מותנית ל"יחיד מוטב" כהגדרתו בסעיף 37).

(מינימום נדרש*) , כלגבי אפשרות (1).:
שכר בן זוג לפחות : ([1.75 או 2.00] + [נק' עולה לבן זוג]) * [ערך נק.זיכוי] * 5.
הערה: 2 או 1.75 : 2 נקודות לבני זוג שעם ילד / ילדים עד 18 *.

ילדים עד 18 * = ילד/ים בחזקה עד וכולל גיל 18 :
(( נכתב לפניי מספר שנים
למרות שבחוברות 'דע זכויותך' הנוסח- שטרם מלאו להם/ן 18,
במחשבוני המס ובעיקר בטפסים: 0135, 1301, אין הבחנה לבוגרים בלבד.
מאחר והתוספת 1/4 נקודת זיכוי ובמקרים אלו, מאומצת הגישה: עד וכולל גיל 18.
)).

במידה ושכר בן זוג לא עבר את המינימום הנדרש?
יחשב כאילו בן זוג אינו עובד ומשכורתו לא תצורף לחישוב המס של בן זוג רשום.
(כאולי בנוסף יתקבל : בעבור בן זוג לא עובד כוהחל משנת 2005 כבתנאים מסויימים).

מהם חסרונותיו?
הכנסת בן זוג לא ממוסה מדרגת המס הנמוכה, אלא כהמשך להכנסת 'בן זוג רשום'.
האישה - לא תקבל את נקודותיה שבעבור ילדיה.
החל משנת 2012: גם הגבר לא יקבל את נקודותיו שבעבור פעוטיו ((שבחזקתם)).

סיכוי עוד יותר ומופחת לחישוב מאוחד:
זוג שהם בעלי שליטה שתבעו חישוב נפרד
מי שתבע/ה חישוב נפרד על - הכנסות מרכוש ששייך במקור לבן זוג
כעם זאת ולרבות המקרים שמעל, כולם זכאים לכך,שיטת מיסוי שהיא ברירת המחדל לזוג.


 חישוב נפרד  (סעיף: 66,66ב,67)

רקע, כללי:
חישוב נפרד להכנסותיו האישיות של בן הזוג:
לרוב כמובהק כושעדיף על חישוב מאוחד, עם זאת כיתכן שעוד כצריך ולדעת:

איך מתבצע החישוב?
לכל בן זוג נערך חישוב נפרד על:
הכנסתו מיגיעה אישית וגם על: הכנסות מרכוש ששייך במקור לבן זוג.

שיוך הכנסות משותפות ולפי הכללים הבאים:
א. שיוך שלמי ש: בעל/בעלת ההכנסה האישית הגבוהה:

ב. שיוך שלמי ש: בן זוג רשום:
    הכנסות מסוימות שעל שם ילדיכם, שטרם מלאו להם/ן 18, כשלא מירושה ועוד ..

מהם יתרונותיו?

הכנסה מיגיעה אישית של כל בן זוג ממוסה מתקרת המס הנמוכה.
אישה מקבלת בחישוב זה נקודות זיכוי עבור ילדיה.
גבר והחל משנת 2012, מקבל בחישוב זה נקודות זיכוי עבור פעוטיו.

מהם חסרונותיו?

נקודות זיכוי אישיות בלבד.

האם לתבוע חישוב נפרד?

כן - מחשב מס הכנסה עורך השוואה עם תוצאת חישוב מאוחד ומעדיף את הטובה לכם.

כיצד לתבוע חישוב נפרד?

יש לסמן את המשבצת בדו"ח (V) ולצרף הצהרת תביעה חתומה של בן זוג.

מי אינו זכאי לסוג חישוב זה:

זוגות שהכנסתם מעסק שבו הם בעלי שליטה ואינם עומדים בתנאים מסוימים.
ולפי הכלל הרחב: זוגות שיש תלות בין מקור הכנסותיהם האישיות.

עם זאת והחל משנת 2014, כללים נוספים כחדשים:
איפשור חישוב נפרד לזוגות שיש תלות בין מקור הכנסותיהם האישיות ובתנאים מסויימים,
זאת וע"פ תיקון 199 לפקודה ולגביי סעיפים: 57(חברי קיבוץ), 64ב, 66 לפקודה.

מה עוד כדאי לדעת:

כללי חישוב נפרד גם ל: משפחה אומנת,משק חקלאי: בסעיפים 66ב,67 לפקודה.


 בן זוג רשום  (סעיפים: 64ב,65,65א,66)

מה מקור השם?
כך מוגדר בן הזוג הממוסה הראשי.

על מה ממוסה בן זוג רשום?
 אם חישוב נפרד ?: כניתן לראות בקישור.
 אם חישוב מאוחד ?: כל ההכנסות כאילו היו הכנסה אחת, כבקישור.

מי נבחר להיות בן זוג רשום?
בן זוג רשום נבחר על ידי פקיד שומה לפי בעל ההכנסה האישית הגבוהה.
אולם בני הזוג יכולים לבקש רישום של מי שעדיף להם במידה ו:
1. שלחו לפקיד שומה מכתב חתום ע"י שניהם ולפחות 3 חודשים מתחילת שנה.
2. הכנסות אישיות של בן זוג רשום לפחות 25% מהכנסותיו האישיות של האחר.

האם ניתן להפוך החלטה של בן זוג רשום?
1. רק אחרי 5 שנים או באישור של הנציב, או
2. בשנה בה הכנסתו האישית של בן זוג רשום, פחותה מ- 25% מהכנסת בן זוג.

למי כדאי להיות בן זוג רשום?:
{כללית: לרוב אין זה חשוב, כיש מקרים מסויימים שכן}.
אם אין, גם שיש כמו ואין משמעות, לרווח של ילדיכם עד 18 שמשוייך:
אז למי מבני הזוג שנהנה מנקודות זיכוי אישיות המרובות. (חישוב מאוחד משופר).
הנחייה:בהשוואה בין ה-2 לא לקחת בחשבון: נק' לאישה עבור ילדיה ונק' עולה חדש.
רצוי לשים לב לנקודות תקופתיות(חייל משוחרר 2-3 שנה) לאומת 5-שנה לשינוי החלטה.

מהן המיגרעות?
חובות למס הכנסה חלים בראש וראשונה על בן זוג רשום.


 בן זוג  (סעיפים: 64ב,65א)

מה מקור השם?
כך מוגדר בן הזוג שאינו בן זוג רשום.

על מה ממוסה בן זוג?
 אם חישוב נפרד ?: כניתן לראות בקישור.
 אם חישוב מאוחד ?: בן זוג רשום הוא שממוסה, כבקישור.

מה עוד כדאי לדעת?
מי שצריך לתבוע חישוב נפרד הוא- 'בן זוג'.


 נקודות זיכוי: חייל משוחרר  (סעיף: 39א.)

מהם תנאי הקבלה?
חייל סדיר / איש מג"ב / שירות לאומי משוחרר משירות סדיר ושירת לפחות 12 חודש
או פחות אם השתחרר מסיבת בריאות או נכות (יחשב ל-12 חודש).
הנקודות מגיעות החל משנת מס 2000.

כמה נקודות שנתיות מקבלים?
למשתחרר החל מ- 7/2007:
2 נק'- 23 חודשי שרות מלאים או יותר.
1 נק'- 12-22 חודשי שרות מלאים או פחות ואם השחרור מסיבה בריאותית.

למשתחררת החל מ- 7/2007:
2 נק'- 22 חודשי שרות מלאים או יותר.
1 נק'- 12-21 חודשי שרות מלאים או פחות ואם השחרור מסיבה בריאותית.

למשתחררים עד 6/2007:
2 נק'- 24 חודשי שרות מלאים או יותר.
1 נק'- 12-23 חודשי שרות מלאים או פחות ואם השחרור מסיבה בריאותית.

מהו משך זמן הזכאות?
שנתיים או 3 שמתחילת חודש שאחרי השחרור,
אם השחרור החל מ- 7/2005, הזכאות למשך 3 שנים, (ע"פ תיקון 155 , 22.3.2007).

מה עוד כדאי לדעת?
הזיכוי ניתן רק על הכנסה מיגיעה אישית.
(משתחרר, משתחררת החל מ-1/7/2007, ע"פ תיקון 157 מיום 5.7.2007)


 נקודות זיכוי עבור בן זוג לא עובד  (סעיף: 37, וגם: 66,38,39)

מהם תנאי הקבלה?
החל משנת 2005 : חייב שגם לפחות 1 מבני הזוג הגיע לגיל פרישה.
והחל משנת 2006 : הורחב גם למקרים בהם 1 מבני הזוג נכה או עיוור/ת.
כמו ואם בן זוגך לא הגיע למינימום נדרש מ:הכנסה אישית ו: הכנסה מרכוש אישי.

כמה נקודות שנתיות מקבלים?
1.0 נק'- כשאין נקודות מילדים ושלפי סעיף 66(ג) לפקודה. **
0.5 נק'- כשיש מילדים כמסעיף 66(ג) ואין כלל הכנסה אישית לבן הזוג.

ואם יש נקודות מילדים והן הכנסת בן הזוג כועד המינימום?:
לשם ניסיון לקבלת 0.5 הנקודה: לא בטוח* שזכות לקבלה, אולי כן*:
יתכן כאפשרי לנסות לצרף מיכתב: כאם כדאי ומוחלט?: כלמשל לבקש החזרי מס.

ואם בתלוש השכר ניתן פחות נקודות זיכוי כבעבור נושא זה?:
התלוש נערך לרוב ככלל כחישוב נפרד, כמהחוק בחישוב שכר כמקרים שיונהג כך:
השוואת התלוש ל-כמה נקודות שנתיות מקבלים: כאם כדאי ומוחלט?: .. החזרי מס.

ואם כלתוספת שאחר ומדרך של החזרי מס (כמשני המקרים שמעל)?:
במהלך שנה, האם אפשרי לדעת את סך ההכנסה האישית השנתית של בן הזוג?:
אם רק כבמקרה וכן, יתכן שניתן לנסות ולפנות במכתב לפקיד השומה כולשיקול דעתו.

איך מחשבים מינימום נדרש?: {החישוב שנתי כובהמשך}
([1.75 או 2.00] + [נק' עולה בן זוג]) * [סכום נקודת זיכוי] * 5.
 [1.75 או 2.00] = 2 נקודות לבני זוג עם ילד / ילדים עד 18 *. (1.75 ללא)

מה עוד כדאי לדעת?
הכנסה אישית לבן הזוג רק ועד מינימום נדרש = גם אינה מצורפת ל:חישוב מאוחד.
{כולידע ולזוגות עובדים: עם כל זאת ואם במקרה נמצא לנכון: חישוב מאוחד?:
  תיתקבל 1-נקודה בנושא זה, גם ויש הכנסה אישית לבן הזוג ושמעל למינימום נדרש}.

חישוב מינימום נדרש :
שנת מס:   ילדים עד 18 *:   ת.עליית בן זוג:  / 


תוצאת חישוב, שכר שנתי מינימאלי של בן זוג: ________________

 נקודות זיכוי: תושב  (סעיפים: 34,36)

מהם תנאי הקבלה?
לתושב/ת מדינת ישראל.

כמה נקודות שנתיות מקבלים?
2.25 נק'.

(2.00 עבור תושב ועוד 0.25 עבור נסיעות לעבודה).


 נקודות זיכוי: משפחה חד הורית  (סעיף: 40)

מהם תנאי הקבלה?
גבר או אישה המגדלים לבדם לפחות ילד/ה 1 שעדיין לא בגיל 19 בשנת המס.

כמה נקודות שנתיות מקבלים?
1.00 נק'. כהחל ומשנת 2012 נקודה זאת ובתנאי: שההורים חיים בנפרד
1.00 נק'. משנת 2012: על ילד/ים בגיל כאמור ושרק להורה אחד וע"פ: 40(ב)(1ב).

מה עוד כדאי לדעת?
גם גבר וגם אישה חד הוריים מקבלים בנוסף נקודות עבור ילדים.

========================================
נשוי, נשואה/משפחה חד הורית, ומה אם רק בחלק משנת מס?:
============================================

!אין מחשבון נקודות זיכוי עוסק בכך!, ועם זאת:

לשון החוק סעיף 41 לפקודה:
בן זוג שאיננו בן זוג רשום שהיה נשוי בחלק משנת המס יהא זכאי, לענין חישוב המס שהוא חייב בו –
 (1)בעד תקופה שבה לא היה נשוי - ל-1/12 מנקודות הזיכוי
     לפי סעיפים 34, 36, 40(ב) ו-40ב
     כפול במספר החדשים בשנת המס שבהם לא היה נשוי;
 (2)בעד התקופה שבה היה נשוי - ל-1/12 מנקודות הזיכוי לפי סעיף 66
     כפול במספר החדשים בשנת המס שבהם היה נשוי.

מתי אין צורך/נגיעה לתחשיב הנקודות השנתי:
לא היה 1 מבני הזוג חד הורי , בחלק משנת המס.
וגם ובחודשי הנישואין אין הנאה מנקודות עבור בן זוג לא עובד.

מתי יש צורך לערוך חישוב יחסי/לכל חודשי שנת מס?:
הערות מקדימות:
1. סעיף 41 מתייחס רק למקרה: שאיננו בן זוג רשום.
2. סעיף 41 לא מזכיר את סעיף 37 לפקודה = נקודות עבור בן זוג לא עובד

ועם זאת, !מומלץ ותחת וכפוף ברור!, ובמידת הצורך:
לצורך כך ניתן להעזר במחשבון נקודות זיכוי אישיות (אפשרות חישוב חודשי).

(להורים שנהיו/היו משפחות חד הוריות במהלך שנת המס):
לאישה : החלק היחסי ל-1 נקודה המגיעה בעבור משפחה חד הורית.
לגבר : כמו החלק היחסי לאישה גם ובצרוף החלק היחסי בעבור הנקודות עבור ילדים.


 נקודות זיכוי: נער  (סעיף: 40ב.)

מהם תנאי הקבלה?
אם מלאו לך 16-17 שנה בשנת מס. (* או לבן זוגך).

כמה נקודות שנתיות מקבלים?
1.00 נק'.

-----------
* או לבן זוגך?
-----------------
לא נמצא בחישוב רשות המיסים צרוף נקודה זאת גם בחישוב מאוחד.
אם ומקרה שכזה?: אם רק וקטן להמליץ: *לפנות לברור/שאלה לרשות המסים*

יחד עם זאת ולשון החוק, סעיף 40ב. לפקודה:
"בחישוב המס של יחיד
שמלאו לו או לבן-זוגו 16 שנים אך לא 18 שנים,
תובא בחשבון נקודת זיכוי."

שמכאן בסביר ויותר :
*לא נראית מניעה בחוק ממתן הנקודה בחישוב מאוחד.
*לא נראית מניעה בחוק ממתן הנקודה כאשר בן הזוג בן 16-17 ואינו עובד.
-אולי ורק יתכן והזכות גם בחישובים נפרדים ועדיין יש ספק לכך, (סעיף:66 לפקודה).
מקרים אלו, כמו גם בחישובים נפרדים: אם וצורך?:*לפנות לברור/שאלה לרשות המסים*


 נקודות זיכוי לאישה  (סעיף: 36א.)

מהם תנאי הקבלה?
לכל אישה מגיל 16.

כמה נקודות שנתיות מקבלים?
0.5 נק'.

מה עוד כדאי לדעת?
כל אישה מקבלת בנוסף נקודות עבור ילדיה כאשר נעשה לה חישוב נפרד.
גבר נשוי, ומשנת 2012 מקבל נקודות בעבור ילדיו הפעוטים כבחישוב נפרד.

כהחל ומשנת 2012, מה עוד כדאי לדעת?
גבר גם אישה, מקבלים נקודות זיכוי עבור הילדים שאינם בחזקתם וע"פ: 40(ב)(1א).

פקודת מס הכנסה{בפורמט-Word}


 נקודות זיכוי: עולה חדש  (סעיף: 35)

מהם תנאי הקבלה?
עולה חדש כמוגדר בחוק.
גם מי שעזב את הארץ כקטין וחזר אחרי 5 שנים או יותר.
ומשנת 2011 כולל גם לתושב שחוזר ...

כמה נקודות שנתיות מקבלים?
למשך 3.5 שנים מחודש העלייה, מפוצל כך,
3 נק'- שנה וחצי ראשונות מחודש עליה.
2 נק'- לשנה שאחריה.
1 נק'- לעוד שנה שאחריה.

מה עוד כדאי לדעת?
שרות צבאי ולימודים לא נלקחים בחשבון 3.5 שנים.
עזיבת הארץ אחרי העליה הראשונה מ- 6 חודשים ועד 3 שנים לא נלקחים בחשבון.
מקרה יחיד בו מצורפים נקודות אישיות של בן זוג לחישוב מאוחד.


 נקודות זיכוי עבור ילדים  (סעיפים: 40,66)

מהם תנאי הקבלה?
לאישה בחישוב נפרד, כעל ילדיה שאותם היא מגדלת: סעיף 66(ג).
בין שגבר בין שאישה שמשפחה חד הורית כעבור הילד/ים שבחזקה: סעיף 40.

כמה נקודות שנתיות מקבלים?
0.5 נק' - עבור כל 'ילוד' (ילד שנולד בשנת מס.)
0.5 נק' - עבור כל 'בוגר', (ילד שמלאו לו 18 בשנת מס).
1.0 נק' - עבור כל ילד שמלאו לו 1-17 שנים בשנת מס.
1.0 נק' - תוספת, והחל מ2012, עבור כל ילד שמלאו לו 1-5 שנים בשנת מס.

החל מ2012, גם נקודות עבור פעוטיך, גיל 0 עד 3, כגם ולגבר כתנאי הקבלה:
גבר נשוי שמבוצע לו חישוב נפרד, וע"פ סעיף: 66(ג)(5).
הורה, בין שגבר בין שאישה, שפעוטיו אינם בחזקתו, כע"פ סעיף: 40(ב)(1א)).
משפחה חד הורית, בעבור פעוטיה שלהורה אחד בלבד, כע"פ סעיף: 40(ב)(1ב).
כמה נקודות שנתיות עבור פעוטות?
1.0 נק' - עבור כל 'ילוד' (ילד שנולד בשנת מס.)
1.0 נק' - עבור כל (פעוט בוגר), (ילד שמלאו לו 3 בשנת מס).
2.0 נק' - עבור כל ילד שמלאו לו 1-2 שנים בשנת מס.
{נקודה נוספת למשפחה חד הורית עם ילד עד 18 שלהורה אחד: סעיף 40(ב)(1ב)}

מי נחשבים ילדיך(כלצורך הזיכוי)?:
כמובן ילדיך. ומשנת 2016(תיקון 212) המושג הורחב: :****:
ואם נשוי לאלמן/ה: נחשבים גם ילדי בן זוגך (כלהוספת הזיכוי בחישובך).
אישה: ילדי בעלך שאלמן נחשבים כך כבר מ-2013, ולפי הרשום ב: דע זכויותך 2013.
היתחשבות מיוחדת ושלא ע"פ לשון החוק: שימור נק' זיכוי לילדים כבהעברתן לאשת האלמן.
(ניתן לקבל היתחשבות מיוחדת גם ל-2012?: היגיון מסויים יש ואין, כלא נמצא רישום מאמת).

זיכוי שבעד ילדיך , פקודת מס הכנסה{בפורמט-Word}


 נקודות זיכוי: תשלום מזונות לבת זוג קודמת  (סעיף: 40א.)

מהם תנאי הקבלה?
למי שנשוי ושמשלם מזונות עבור בת זוגתו הקודמת.

כמה נקודות שנתיות מקבלים?
1 נק'- לשנה.


 נקודות זיכוי: כלכלת/תשלום מזונות לילדים  (סעיף: 40)

מהם תנאי הקבלה?
למי שמכלכל/משלם מזונות לילדיו {כלרוב: מי שילדיו אינם בחזקה}.

כמה נקודות שנתיות מקבלים?
עד 1 נק'- לשנה, יחסית לחלק ההשתתפות.
כמו: אם חלקך 1/2 השתתפות = 1/2 נקודת זיכוי.
(למשלם מזונות לילדיו, לרוב נחשב 100% השתתפות)


 נקודות זיכוי: עבור נטול יכולת  (סעיפים: 44,45)

נטול יכולת: שסובל מבעית עוורון, שיתוק, פיגור, לרבות ילד שסובל מלקוי בלמידה.

מהם תנאי הקבלה?
1. יש לך ילד שהוא נטול יכולת, ללא הגבלת גיל.
2. בן משפחה אחר לא תבע הוצאה זאת.
3. לא נתבע גם זיכוי להוצאת החזקה במוסד.
4. סך ההכנסה השנתית בש'ח של נטול יכולת (ובן זוג) עד :
---------------------------------------
שנת מסרווק/הכולל בן הזוג
---------------------------------------
2016167,000268,000
2015169,000270,000
2014169,000270,000
2013165,000265,000
2012163,000262,000
2011159,000255,000
2010156,000249,000
2009150,000240,000
2008144,000230,000
2007140,000224,000
2006140,000224,000

כמה נקודות שנתיות מקבלים?
2.0 נק' על כל נטול יכולת.

מה עוד כדאי לדעת?
ניתן להעדיף את הגבוה מבין זיכוי זה להוצאה המותרת על החזקה במוסד רפואי(44).
סעיף 44: הוצאת מוסד רפואי שמותרת וגם ל: בן הזוג והורה, מחושבת כך:
זיכוי = נחשב רק סכום ההוצאה שמעל 12.5% מההכנסה החייבת, כפול 35%.

(לעניין נקודות הזיכוי, סעיף 45 : עד שנת 2002 בהטבה זאת ניכללו גם בן זוג והורה).


 נקודות זיכוי: (מובטל) שחזר לעבודה (סעיף: 40ו.)

מהם תנאי הקבלה?
1. תחילת עבודה בתחום 1.7.2005 - 30.6.2006

2. הזיכוי רק לאחר 6 חודשי עבודה רצופים (מעסק או משכורת).

3. מובטל לפחות 12 חודשים רצופים לפני חזרה לעבודה נוכחית.

4. ב-36 חודשים שלפני תקופת האבטלה, עבודה של 12 חודשים רצופים לפחות.

כמה נקודות שנתיות מקבלים?
עד 1 נק' שנתית = 2 נק' חודשיות למשך 6 חודשי עבודה זכאים.

מחשבון זכאות
הצהרה לקבלת נקודות זיכוי לאדם שחזר לעבודה


 נקודות לסיום תואר אקדמי/ לימודי הוראה ומיקצוע  (40ג.-40ה.)

מהם תנאי הקבלה?
החל משנת 2015 כללים שונים ולמי ששנת סיום לימודיו מ-2014 ואילך ועד סיום לימודים ב-2017:
  קיצור משך ההטבה ואיפשור דחיית קבלתה בשנה נוספת שלאחר סיום לימודים, ע"פ תיקון 197 לפקודה.
  בתמצית:
  בעבור חלק תואר ראשון 1 נק' לשנה.
  בעבור חלק תואר שני, או גם תואר שני-ושלישי 1/2 נק' לשנה.
  בעבור תעודת מקצוע 1/2 נק' למשך שנה.
  (רפואה, תואר שלישי מסלול ישיר: 1 נק' לשנה ו 1/2 נק' לעוד שנה).

1. (תיקון 147 לפקודה): למי שסיים לימודים החל משנת 2005 ב:
    תואר ראשון/שני,שלישי ישיר. רפואה, רפואת שיניים, לימודי הוראה.

2. (תיקון 151 לפקודה): למי שסיים לימודי מיקצוע החל משנת 2006:
    תעודה שמוכרת/מטעם משרד ממשלתי ובהיקף של כ-1700 (לפחות).

מתי ומה משך תקופת הזיכוי?
ההטבה מתחילה בשנת מס שלאחר שנת סיום לימודים, מישכה:
- עד 3 שנות זכאות בעבור: תואר ראשון / לימודי הוראה ומיקצוע.
- עד 2 שנות זכאות בעבור: תואר שני.
- 2 שנות זכאות בעבור: תואר שלישי ישיר.
- 5 שנות זכאות : רפואה/רפואת שיניים.
  (עד=מספר שנות הזכאות מוגבל גם ועד למספר שנות הלימוד).

כמה נקודות שנתיות מקבלים?
1/2 נק' לשנה
ועוד 1/2 נק' ולמשך עד 3 שנות זכאות ראשונות זאת ולמי
שסיים לימודיו החל מ-2007, לתואר ראשון/רפואה ושיניים.(תיקון 156)

מה עוד כדאי לדעת?: (חלופת סיום שנת התמחות):
החל משנת מס 2012, בוגרי תואר ראשון או שני שהמשך בהתמחות,
בתנאים מסויימים, מפורטים גם ובמחשבון   , יוכלו לדחות את מתן ההטבה:
לפי שנת סיום ההתמחות במקום לפי שנת סיום התואר. (תיקון 189 לפקודה).

מה עוד כדאי לדעת?: (כפל הטבה):
תואר ראשון חדש למיקצוע קודם?: סך שנות ההטבה יוותר עד ל- 3 שנים.
תואר ראשון חדש לתואר ראשון קודם?: סך ההטבה יוותר עד ל- 3 שנים.
תואר שני חדש לתואר שני קודם?: סך שנות ההטבה יוותר עד לשנתיים.
(במחשבון: תואר רפואה לתואר ראשון קודם, מיקצוע חדש למיקצוע קודם).

מה עוד כדאי לדעת?:
יסודה של ההטבה זאת (כלזיכוי זה) בתיקון 147 לפקודת מס הכנסה

*טופס 119*   מחשבון זכאות    רשימת מוסדות אקדמים   (רש' לא עדכנית)


 זוג שהם בעלי שליטה  (סעיף: 66(ה))

מי הם בעלי שליטה?
בעלי שליטה הינם זוג שמשתכרים מעסק שלפחות 10% ממנו בשליטתם.

האם הם זכאים לחישוב נפרד מלא?
רק אם מתקיים לפחות תנאי 1 מהשניים:
1. שניהם השתכרו מהעסק שבשליטתם לפחות שנה לפני נישואיהם.
2. היתה לבן זוג הכנסה מהעסק לפחות 5 שנים לפני קבלת שליטה של בן הזוג האחר.

עם זאת והחל משנת 2014, כללים נוספים כחדשים:
איפשור חישוב נפרד לזוגות שיש תלות בין מקור הכנסותיהם האישיות ובתנאים מסויימים,
זאת וע"פ תיקון 199 לפקודה ולגביי סעיפים: 57(חברי קיבוץ), 64ב, 66 לפקודה.

(יתכנו גם הרחבות שאכן הוכללו והוספו לחוק והחל משנת מס 2014):
קשור בפרשנות בית המשפט העליון לסעיף 66 ד' לפקודה, פס"ד קלס,
שאולי אולי מניח בסיס להעשרת משמעות סעיף 66 ה' לפקודה, יתכן ונדרש ייעוץ מיקצועי.

מה עוד כדאי לדעת?
לשים לב לתנאים, במידה ולא התקימו צריך שינוי מהותי לקבלת זכות חישוב נפרד.

הרחבות לעניין זכות חישוב נפרד (חלקי), חלק זה בטל והחל משנת 2014:
משנת 2004 ועד 2013 ובתנאים מסוימים, ניתן לתבוע חישוב נפרד להכנסה שנתית עד:
{הסכומים המותרים לחישוב נפרד, גם והן לעניין חברי קיבוץ ולפי הסעיף: 57(ב)}.
------------  ----------------  
שנת מסחישוב נפרד
------------  ----------------  
200423,040 ש"ח
200525,008 ש"ח
200642,000 ש"ח
200741,880 ש"ח
200843,080 ש"ח
200945,000 ש"ח
201046,680 ש"ח
201147,760 ש"ח
201248,960 ש"ח
201349,680 ש"ח

מצד שני תביעה זאת גורמת לאובדן תוספת הנק' שבחישוב מאוחד.
מכאן שהתביעה עשויה להשתלם, אולם בפיצוי שאינו גבוה במיוחד, הגם והסכום צבר.
(בהתאם להחלת סעיף 66 ה' לפקודה לשנים 2004 - 2006)

עקרון התנאים לתביעת החישוב הנפרד החלקי:
הכנסתכם האישית היתה מהעסק,
כל אחד עבד לפחות 36 שעות בשבוע ולפחות 10/12 מהשנה/תקופה.
מומלץ להודיע בהקדם לפקיד שומה על תביעת חישוב נפרד.
(תנאים מלאים תוכלו למצוא ב - עמודים שבתחילת חוברות - 'דע זכויותך').


 הנחיות לעבודה עם מקלדת

הנחיות לעבודה עם מקלדת, "ומבלי לפגוע בזכויות העכבר..."

1. מעבר לשדה הבא :
     [Tab]      - מיקומו בטור השמאלי מעל הלחצן [CapsLock].

2. חזרה לשדה קודם :
     [Shift] לחוץ עם [Tab]      - מיקום Shift מתחת ללחצן CapsLock.

3. דפדוף בתיבת רשימה [קומבו-בוקס], [ליסט-בוקס] :
     [חץ תחתון] - דפדוף מטה,   [חץ עליון] - דפדוף מעלה. (גם שהרשימה סגורה).

4. בחירת ערך כן / לא [צ'ק בוקס] :
     [Space] - הלחצן הארוך במקלדת.

5. הפעלת לחצן פעולה [קומנד-בטון] :
     [Enter] - |---->, (כאשר הסמן הגיע/יושב בלחצן).

6. סימון (צביעה) של תווים בתוך השדה :
     [Shift] לחוץ ומשיכה עם [חץ ימין] או [חץ שמאל].

7. הזזת הסמן בתוך השדה :
     שימוש במקשים הבאים- [Home], [End], [חץ ימין], [חץ שמאל].

8. תמיכה נוספת בלחצנים :

מקש / צרוף מקשים
לחצן פעולה יכול להיות מופעל גם בהקשת מקש אחד או צרוף של שניים,
צרוף כזה, אם קיים, רשום בסוגריים מרובעות ב- 'טיפ נפתח' של הלחצן.

צרוף מקשים לפתיחת 'חלון שיחה' :
'חלון שיחה' : חלון נפתח 'מודאלי' כמו מחשבון, אשף, קובץ עזרה מכוון.
בנוסף לצרוף המקשים יש להקיש [Enter].
סיבה : הדפדפן מגן עליכם מפני פתיחת תוכנה יזומה של 'חלון מוקפץ' ולכן,
צרוף המקשים מביא את הסמן ללחצן ומשם כאמור יש להוסיף לחיצה במקש- Enter.

סגירת 'חלון שיחה' :
סגירת חלון שיחה מאופשרת בדפדפן, כך :
בעזרת העכבר : לחיצה על [X] שבכותרת החלון.
בעזרת המקלדת : צרוף המקשים [ALT] לחוץ עם [F4].


 הכנסות בשעור מס קבוע  (רובן בסעיפים: 121-125 לפקודה)

מה מאפיין קבוצת הכנסות זאת?
כל הכנסה בשעור מס ידוע וקבוע.

3.5.2010: ושרק חלק קטן מהן:
הכנסות שאין עליהן ניכויים או זיכויים:
חלק הקטן כמו ומ: שכ"ד 10%,15% ומהימורים30%-משנת 2014,
כאין חשיבות אם כמסיבות טכניות מצורפות כנוהג לחישוב בן הזוג הרשום.

מהן הכנסות אלו?
ניתן לראותן כשעוריהן בטופס 1301 המקושר כלגבי כל שנת מס.
הערה: כמו וניתן לראות בטופס זה את יתר סוגי ההכנסות, כמו ויותר.

לשנת מס:    טופס 1301    טופס 0135


 הכנסות בשעור מס משתנה  (סעיפים: 88-91, 121-125 יתכן ועוד)

מה מאפיין קבוצת הכנסות זאת?
שעורי המס לפי גובהן ושיבוצן בסולם ההכנסות. חלקן עד %תקרה.
אלו הן ההכנסות שנהנות מניכויים זיכויים, פטורים הגם חלק ולפי סוגן.

אם לא מדובר בהכנסה מיגיעה אישית או הכנסה אישית מרכוש:
הכנסות אלו משוייכות ככלל לחישוב של בן זוג עם ההכנסה האישית הגבוהה.

עם זאת ועובדתית, גם ע"פ לשון החקיקה, גם ולפי אופן החישוב ברשות המס:
סדר ההכנסות לטובת הנישום. סדר שיבוצן של ההכנסות ולסולם מדרגות המס:

1. הכנסות מיגיעה אישית.
    ממוסות מדרגת מס התחלתית- 10% ומעלה. {סעיף 121 לפקודה}

2. הכנסות הממוסות מ-30%, משנת 2013 מ-31% ומעלה, גילאי 60 מ-10% ומעלה:
    {סעיף 121 לפקודה, לפקודה=פקודת מס הכנסה}
קודהכנסה
------  ------------
059מנכס בית.
159מחברת בית.
167הכנסות אחרות.
367מחברה משפחתית.
056חלק מרווח הון ריאלי ממכירת נכס.

3. הכנסות הממוסות בהתאם לסעיף 121, עם זאת מוגבלות בתקרת %מס.
    הערה: הכנסות מרווח הון אינן כלולות ברשימה זאת כנימצאות בטופס 1301.

קודתקרת מסהכנסה
------  ------------  ---------------
06140%ממכירת פטנט, הכנסות שחייבות לאחר פטירה.
06535%מדמי מפתח שמקדמת מס בעדם שולמה במועד.
15725%ריבית מניירות ערך/מקופות גמל {החל מ-2012}
14225%הכנסה מריבית פיקדונות 25% {החל מ-2012}.
06720%ריבית מניירות ערך/מקופות גמל
12620%הכנסה מריבית פיקדונות 20%.
07815% ***הכנסה מריבית פיקדונות 15%.
07610%הכנסה מריבית פיקדונות 10%. (נמצא בטופס 1301: עד לשנת 2009)

* הכנסות 076,078.126 ו-142 שהחל משנת 2012:
   יתכן גם ויופחתו בפטורים מיוחדים שמסעיפים: 125ד. ו 125ה. לפקודה, לפני חישוב המס.

מה עוד כדאי לדעת?
חומר מלא ומפורט נמצא באתר רשות המסים בישראל, חוברות-'דע זכויותך ועוד',
בנוסף לרשותכם קישור לאתרי רשויות נוספות.


נושאים קשורים:  
רשות המסים בישראל
אתר נבו, (!פקודת מס הכנסה)
מקום מיוחד להורים ולמשפחות של ילדים.. (מומלץ)  


משרותי האתר: מיכל-E