הפרש בחישובים כקצובות לדמי ההבראה:
ראשית כחובתי, כותב הדף, להקדים בפשטות מילים הגם ובהחלט כעקרונית ולמסמך.
הפרש בחישוב דמי ההבראה כרק והחל מדמי הבראה 6/2011 כנוהל מחייב לדף/כמסמך שבזה.

לאתרים מקשרים כמנועי חיפוש:*!!כהערה: נמצא שהעניין לא נכון?: כפשוטו ולהסיר את דרוג הדף המקשר ולזה.

לעובד/ת, מועסק/ת
אם הנך רואה ע"פ דף זה שמגיעים לך הפרשים על תשלום דמי הבראה,
רשות כדרך- להציג את הדף בפני המעסיק לשיכנועו בהצדקת התוספת לכך.
כטוב להציגו בפני אמונים וכלשם מתן נוהל עתידי מחייב כמיתבקש ולעניין זה.
!!אין רשות!!- שמסמך זה יהווה סיבה לתביעה/ות, !קל וחומר לסיכסוך בעבודה.
וכן הוגן לקבוע זמן סביר להציג פעמים כנזכר, כנניח ועד לחצי שנה שלאחר התשלום.

למעסיקים, למעסיק :
אם הנך רואה ע"פ דף זה שמגיע הפרש על חישוב/תשלום דמי הבראה,
רשאי קודם ולברר, עניין ההפרשים, עם גורמים מיקצועיים אם ולגבי סתירתם.
באין סתירה מומלץ לשלם הפרשים אלו, למרות אם ונוהג אחר ובתשלומי העבר.
זאת גם ועד להופעתו של נוהל מנחה בעתיד כלעניין זה בידי הגורמים האמונים לכך.

הפרשים בחישוב/תשלום דמי הבראה במה מדובר?:
כש [שנות וותק] (למשל 3.75 שנים), חלק השבר שבו(0.75) גולש לתקופת 'ימים מוגדלת'.
אם למשל כלעובד/ת במיגזר הפרטי:
 א. הוותק בחודש התשלום: 2 ו 8 חודשים: !אין צורך!: (שנה 2,3 זהות בזכאותן = 6 ימים).

 ב. הוותק בחודש התשלום: 3 ו 9 חודשים = 3.75 שנים : *!יש צורך** למה?:
     חלק מהוותק גולש לשנה הרביעית(=0.75), בה מוגדלת הזכאות ל-7 ימים, 7 ימי הבראה.

אם וכך, כפשוטו: מה הסכום להוסיף לתשלום שחושב?:
[הפרש שבימי ההבראה: לתקופות] * שבר הוותק * תעריף יומי.
הפשטה כבהתייחס לדוגמת הרשום: [7-6] * 0.75 * 365 = 273.25.

(6 ימי הבראה= הזכאות לתקופת וותק של 2 עד 3 שנים).
(7 ימי הבראה= הזכאות לתקופת וותק של 4 עד 10 שנים).
{תעריף יומי בזהה לתעריף המשולם, 365 ש"ח נכון ל: 7.2011}.
((אם אם ובמקרים של תקופה שנתית חלקית בתשלום?: חלקיות נוספת לחשבון החישוב כבגירסאות הנוספות}:

נוסף ולרשותכם/ן טבלת עזר למקרים ולגבי המיגזר הפרטי (צו הרחבה הכללי):
{גם כקודם כבנוסף והבהר מיתבקש: נוהל רק ולגבי שבר ושהחל מ-1/2? או ובכל מקרה שבר כאמור?}
בתחום וותק של תוספת לחישוב למשל שהוותקהתוספת לחישוב בש"ח
3.08-3.991*השבר*התעריף  3.750.75*365= 273.75
10.08-10.991*השבר*התעריף  10.500.50*365= 182.50
15.08-15.991*השבר*התעריף  15.750.75*365= 273.75
19.08-19.991*השבר*התעריף  19.500.50*365= 182.50
{1.08-1.99}1*השבר*התעריף  1.500.50*365= 182.50
כמשלים ולוותק שבתחום*!:{1.08-1.99}: כאשר מחושב ורק כתשלום ראשוני:
התוספת כבר ונכללת במחשבון שבאתר זה.למשל [שנות וותק]:1.5 [תשלום ראשוני]?:כן : 1*5+ 0.5*6= 8 ימים.

את ואם ההפרשים, ניתן להוסיף גם ולחישובי מחשבון בגירסתו הקודמת. {כיצא מחשבון מתואם ב-25.7 כבהמשכו של הדף}.


גירסאות קודמות נוספות:
, גליון חישוב דמי הבראה


25.7: חישובי דמי הבראה כבמתואם ולדברים שמעל:
שדה חדש נוסף בסמיכות ל[שנות וותק] כלבחירה ומהבאים:
{הסבר כלהמחשה כלמשל המיגזר הפרטי ולוותק שבין 3-4 שנים}:
כן כבמדורג: גם וותק כמו של 3 שנים וחודש יביא לחישוב ימים מדורג.
כן ומ6 חודשים: רק והחל מוותק של 3 שנים ו 6 חודשים: חישוב ימים מדורג.
כן ומ5 חודשים: רק והחל מוותק של 3 שנים ו 5 חודשים: חישוב ימים=ימי הבראה מדורג.
לא במדורג: חישוב רק בימים שלמים=לא במדורג, גדול מ-6 ימים רק ועם השלמת 4 שנות וותק).

כדאי לנסות: הזנת שדה [שנות וותק] בערכים כ: 3.08, 3.42, 3.5, 3.75, כשילוב עם 4 האפשרויות כאמור.
כדאי לדעת!*: הערך מבין ה-4 כנוהג שנבחר, נשאר גם לחישובים הבאים, כועד לריענונו/פתיחתו מחדש של הדף.


אם רק וקטן הדברים שיפרו כוהועילו כתרומה כהבנה והדדית ביחסי העבודה כשכותב בזאת ולברך. בהצלחה ורבה והערך הטוב ובטוב, בברכה.